Autorijschool Jo Vluggen bij de 45 beste rijscholen van Nederland.

Nederland telt ruim 8000 rijscholen. Rij-instructie, onafhankelijk vakblad voor de verkeersopleiding, heeft onlangs bij het CBR de gegevens opgevraagd van de 45 beste rijscholen in Nederland over het jaar 2014. Daarbij hebben zij gekozen voor het criterium slagingspercentage eerste examens. Zij zijn voornemens om de komende periode een groot aantal rijscholen uit deze lijst te bezoeken voor een interview. Het doel is dat zij vertellen hoe zij tot de besten op hun vakgebied zijn gaan behoren zodat andere rijschoolhouders daar van kunnen leren.
Het uiteindelijke doel is uiteraard om de beginnende bestuurder nog beter voor te bereiden op de verkeerstaak en de ongevalbetrokkenheid onder deze groep terug te dringen.