Examens

De aanvraag van zowel het theorie-examen als de praktijkexamens gebeurt altijd in onderling overleg. Het een en ander is uiteraard afhankelijk van de vorderingen die je maakt. De aanvraag en de begeleiding worden geheel door onze rijschool verzorgd. We zullen voldoende tijd reserveren om je op je gemak te stellen en om de laatste eventuele onzekerheden weg te nemen, zodat je goed voorbereid aan het examen kunt deelnemen. Welke documenten je op de examendag moet meenemen zal tijdig door ons worden aangegeven, maar is ook te lezen op de site van het CBR. (www.cbr.nl).

Tijdens de opleiding zullen alle examenonderdelen aan bod komen zodat je weet wat je op het examen kunt verwachten. De begeleiding en persoonlijke betrokkenheid zullen, niet alleen tijdens de opleiding maar ook tijdens het examen, groot zijn. Autorijschool Jo Vluggen spreekt dan ook niet van jij gaat op examen, maar wij gaan op examen.