RIS

De Rijopleiding in Stappen is een, door het CBR aanbevolen, moderne opleidingsmethode die tal van voordelen kent. Door deze manier van opleiden te koppelen aan de reguliere rijopleiding ontstaat een didactisch verantwoorde manier van lesgeven. De eigen inbreng van de instructeur blijft uiteraard van essentieel belang en zorgt ervoor dat de vooraf vastgestelde leerdoelen op een verantwoorde, maar ook prettige manier worden bereikt. Kortom hij zorgt ervoor dat een les verloopt zoals hij behoort te verlopen, namelijk goed georganiseerd. Hij zal lesgeven met behulp van goed voorbereide en gestructureerde lesplannen die alle leerstof bevatten die de leerling zich eigen moet maken. Deze lesplannen kunnen per leerling verschillen omdat rekening gehouden wordt met de individuele kenmerken en leerstijl van de leerling.

Enkele voordelen van de RIS
• Een hogere slagingskans;
• De kwaliteit van je rijopleiding wordt beter;
• De opleiding is voor jou heel overzichtelijk door de stap voor stap methode;
• Door deze stap voor stap methode word je nog beter voorbereid op de verkeerstaak;
• Je krijgt een persoonlijke instructiekaart, waardoor je inzicht hebt in je eigen vorderingen;
• Je leert zelfstandig een route uit te stippelen en te rijden;

Hoe werkt de RIS
De Rijopleiding in Stappen bestaat uit 4 modules, welke zijn onderverdeeld in scripts. Een handelingsscript is een set van regels, die beschrijft hoe je een handeling of (basis) verkeerssituatie op de juiste manier moet uitvoeren. Tijdens de rijopleiding leer je de scripts in logische volgorde en stappen. Het is de bedoeling dat je je deze scripts eigen maakt zodat je ze kunt toepassen als de betreffende handeling of verkeerssituatie zich voordoet. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Module 1 en 2 wordt getoetst door je eigen instructeur en module 3 en 4 door een RIS examinator van het CBR. Er wordt dan bepaald of je alle kennis en vaardigheden bezit die bij het niveau van de module behoren. Deze opleiding biedt een zeer goede voorbereiding op je rijexamen en wat je als automobilist moet kennen, kunnen en willen.

Overzicht modules
Module 1: voertuigbediening en –beheersing
Module 2: eenvoudige verkeersmanoeuvres en -situaties
Module 3: complexe voertuigbeheersing en complexe verkeersmanoeuvres en -situaties
Module 4: verantwoord gedrag