Tenaamstelling van een auto kan pas vanaf 18 jaar!

Op 1 november 2011 is een experiment ingegaan waarmee de overheid het voor 17-jarigen mogelijk maakt om hun rijbewijs B te halen. Als ze hun rijbewijs hebben behaald, mogen ze onder begeleiding van een aangewezen en van te voren bekende coach een auto besturen, ondanks het feit dat de 18-jarige leeftijd nog niet is bereikt. Vanaf 18 jaar mag zelfstandig een auto bestuurd worden. Dit experiment heeft geen gevolgen voor uw autoverzekering. Als er voldaan is aan de wettelijke vereisten is de dekking voor de verzekerde auto gewoon van kracht. De tenaamstelling van een auto kan pas vanaf 18 jaar zodat ook pas een eigen autoverzekering afgesloten kan worden als de 18-jarige leeftijd is bereikt.